Cennik

Simpla

450 złna rok

DLA KLIENTÓW* Mobilnego Laboratorium Techniki Budowalanej Sp z o.o. PAKIET SIMPLA GRATIS !
 • Generator DWU. Zakładowa Kontrola Produkcji
 • Generowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych na podstawie ręcznie wpisywanych właściwości
 • Elektroniczny formularz Zakładowej Kontroli Produkcji (tylko produkcja PVC)
 • Generowanie raportów z kontroli, archiwizacja i powtórna ich edycja
 • Bez ograniczeń liczby systemów okiennych
 • Licencja dla jednego użytkownika

Simpla Dynamika

1790 złna rok

Jeden system okienny
 • Obliczanie współczynnika Uw
 • Obliczanie wskaźnika Rw
 • Generowanie raportów z obliczeń: prosty, pełny, do autoryzacji laboratorium
 • Generator zestawień dla wielu konstrukcji
 • Dostęp do bazy szyb zespolonych
 • Dostęp do bazy ramek dystansowych
 • Dostęp do bazy nawiewników
 • Archiwizacja zapisów
 • Powtórna edycja zapisów
 • Licencja dla jednego użytkownika
 • Dopłata za drugi system okienny 390 zł
 • Dopłata za trzeci i za każdy kolejny system okienny 290 zł

Simpla Super

2590 złna rok

Jeden system okienny
 • Obliczanie współczynnika Uw
 • Obliczanie wskaźnika Rw
 • Generowanie raportów z obliczeń: prosty, pełny, do autoryzacji laboratorium
 • Generator zestawień dla wielu konstrukcji
 • Dostęp do bazy współczynników Uf
 • Dostęp do bazy szyb zespolonych
 • Dostęp do bazy ramek dystansowych
 • Dostęp do bazy nawiewników
 • Powtórna edycja
 • Archiwizacja zapisów
 • Dostęp do wyników ITT własnych i/lub kaskadowych
 • Generowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz informacji towarzyszących oznakowaniu CE na podstawie wyników ITT
 • Generowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych na podstawie ręcznie wpisywanych właściwości
 • Elektroniczny formularz Zakładowej Kontroli Produkcji (tylko produkcja PVC)
 • Licencja dla trzech użytkowników
 • Dopłata za drugi system okienny 490 zł
 • Dopłata za trzeci i za każdy kolejny system okienny 390 zł

DLA NASZYCH KLIENTÓW* PAKIET SIMPLA GRATIS ! 

Klient – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, która w ostatnich 12 miesiącach zleciła Mobilnemu Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. wykonanie badań i/lub obliczeń. Wszystkie poniże ceny są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.

Regulamin