SimplaFaktor

Aplikacja dla producentów oraz dystrybutorów okien i drzwi.
Automatyzuje procesy w pracy obliczeniowej, dysponuje narzędziami do tworzenia i autoryzacji dokumentów.
Dostęp do kalkulatorów u klienta, na budowie, w fabryce.
15 sekund i gotowe!

SimplaFaktor

Nowość! generator zestawień

Połączenie kalkulatora Uw i Rw w jednym miejscu. Generowanie zestawień dla wielu pozycji na jednym dokumencie. Generator zestawień to narzędzie dla producentów i dystrybutorów. Wybierz typ okna, system, szybę, ramkę, nawiewnik, wprowadź korektę montażu i gotowe! Prześlij zestawienie z wszystkimi parametrami swojemu klientowi. Prosto, szybko i zawsze pod ręką.

Czytaj więcej

kalkulator Uw

Kalkulator do obliczania współczynnika przenikalności cieplnej dla okien z PVC, drewna i aluminium. Różne systemy profili, różne rodzaje szyb zespolonych, różne rodzaje ramek dystansowych. Prosta obsługa, szybkość działania, wyniki dostępne w formie raportów uproszczonych lub raportów autoryzowanych przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej.

Czytaj więcej

kalkulator Rw

Kalkulator do obliczania izolacyjności akustycznej okien, okien z nawiewnikami. Kalkulator uwzględnia różne powierzchnie okien, korektę montażu. Bogata baza różnych nawiewników oraz różnych typów szyb zespolonych: szyby klejone, szyby o różnej grubości tafli szklanych, szyby o standardowej budowie. Prosta obsługa, szybkość działania, wyniki dostępne w formie raportów uproszczonych lub raportów autoryzowanych przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej.

Czytaj więcej

generator DWU

Generowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (CPR) Nr 305/2011 na podstawie wyników badań wstępnych typu (ITT) w systemie kaskadowania, własnych badań, lub własnych ręcznie wprowadzanych właściwości. Intuicyjna obsługa, szybkość działania.

Czytaj więcej

formularz ZKP

Elektroniczny formularz do prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji. Możliwość prowadzenia kontroli dla dowolnego działu technologicznego lub dla wszystkich krok po kroku. Możliwość późniejszej edycji zapisów. Generowanie raportów z zapisów kontroli. Elektroniczna archiwizacja. Zapisy zawsze dostępne w bazie użytkownika.

Czytaj więcej

Nowość! generator zestawień dla dystrybutorów okien

Nowość! generator zestawień Połączenie kalkulatora Uw i Rw w jednym miejscu. Generowanie zestawień dla wielu pozycji na jednym dokumencie. Generator zestawień to narzędzie dla producentów i dystrybutorów. Wybierz typ okna, system, szybę, ramkę, nawiewnik, wprowadź korektę montażu i gotowe! Prześlij zestawienie z wszystkimi parametrami swojemu klientowi. Prosto, szybko i zawsze pod ręką.

Czytaj więcej

Przenikalność cieplna okien, obliczanie współczynnika Uw

Dane wejściowe: współczynniki Ug przenikalności cieplnie szyb, współczynniki Uf przenikalności cieplnej ram oraz liniowe współczynniki „psi”. Obliczanie współczynnika Uw dla okien zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1 realizowane może być tylko na podstawie odpowiednich danych wejściowych. Dane te należy pozyskać zgodnie normami odpowiednimi dla metod obliczeniowych lub badawczych. Dane wejściowe do wyliczenia współczynnika Uw przenikalności […]

Czytaj więcej

Jak prawidłowo obliczać i deklarować współczynnik przenikania ciepła dla okien.

Przenikalność cieplna okien, obliczanie współczynnika Uw. Błędy przy wykonywaniu obliczeń. Zalety i wady różnych sposobów obliczania. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1, w której to jest podany wzór matematyczny oraz dysponując odpowiednimi danymi wejściowymi można wyliczyć współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna. Zgodnie z normą wyrobu PN-EN 14351-1+A2 deklarowanie współczynnika Uw dla okien może […]

Czytaj więcej