Kalkulator do oceny izolacyjności akustycznej okien – jak to działa ?

Zaawansowany kalkulator do oceny izolacyjności akustycznej okien stałych, otwieranych oraz okien przesuwnych.

Obliczenia można wykonać na podstawie danych wejściowych wykorzystując bazę danych z właściwościami szyb zespolonych, która dodatkowo jest filtrowana wg producenta szyb.  Jeśli w bazie SimplaFakotr jest niedostępna na tą chwilę wymagana konstrukcja szyby lub wymagany producent szyb, użytkownik powinien to zgłosić do administratora platformy. Po uzupełnieniu bazy nasz pracownik poinformuje użytkownika o aktualizacji bazy danych.

Jeśli użytkownik dysponuje własnymi badaniami izolacyjności akustycznej, które zostały wykonane np. dla wymiaru referencyjnego może wykorzystać kalkulator do interpolacji dla innych większych powierzchni okien. 

Kalkulator został dodatkowo wyposażony w niezbędne algorytmy do wykonywania obliczeń izolacyjności akustycznej okien z uwzględnieniem:

  • korekty przewidzianej na montaż (uwzględnienie przenoszenia bocznego, wynik R’),
  • nawiewnika otwartego lub zamkniętego na podstawie wyboru konkretnego modelu z dostępnej bazy nawiewników znajdującej w platformie SimplaFaktor.

Kalkulator w zależności od wyboru użytkownika uwzględni w końcowym wyniku izolacyjności akustycznej: okno otwierane lub przesuwne, korektę ze względu na powierzchnię, korektę ze względu na montaż, zamontowany nawiewnik otwarty lub zamknięty. 

Deklarowanie niepoprawnie wyliczonych wskaźników izolacyjności akustycznej to wprowadzanie klienta w błąd, które surowo jest karane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Aby prawidłowo i świadomie wykonywać poprawne obliczenia zachęcamy do korzystania z platformy SimplFaktor.pl. Kalkulator do oceny izolacyjności akustycznej został opracowany i zwalidowany przez pracowników Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej. Algorytmy wykorzystywane w obliczeniach działają zgodnie z odpowiednimi normami i uwzględniają wszystkie jej aspekty i korekty, które powinny być zastosowane w odpowiednich sytuacjach. 

Źródła danych wejściowych wykorzystane w SimplFaktor do obliczania wskaźników izolacyjności akustycznej:

  • wskaźniki izaolyjności akustycznej szyb zespolonych – dane źródłowe od producentów,
  • wskaźniki izaolyjności akustycznej nawiewników – dane źródłowe od producentów.

Korzyści

Kalkulator jest bardzo intuicyjny i szybki w swoim działaniu. Wykonanie obliczeń przez średnio doświadczonego użytkownika zajmuje około 20 sekund. Ponieważ jest to platforma działające online dostęp do niej jest możliwy za pomocą komputera, tabletu lub smartfonu. 

Oznacza to, że w każdej niemal sytuacji można wykonać niezbędne obliczenia:

  • w biurze przy ofertowaniu, 
  • na produkcji w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • na budowie lub u klienta celem sprawdzenia oczekiwań inwestora i wymogów zawartych w przepisach,
  • przy sporządzaniu Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Wyniki obliczeń zapisywane są bazie użytkownika i dostępne zawsze w formie raportów elektronicznych do wygenerowania jako dokument .pdf:

  • raport w wersji krótkiej zawierający podstawowe informacje dotyczące wykonanych obliczeń,
  • raport w wersji pełnej zawierający wszystkie potrzebne informacje wymagane przez normę.

Dla uwiarygodnienia wykonanych obliczeń przez użytkownika raport pełny dostępny jest również w wersji do autoryzacji przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej. Kopia raportu wysyłana jest automatycznie przez platformę do laboratorium, raport zostaje tam sprawdzony oraz podsiany elektronicznie przez kierownika laboratorium oraz odesłany z powrotem do użytkownika.

Autor: SimplaFaktor
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta. Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość.