Korzyści

SimplaFaktor to zaawansowane narzędzie w rękach producenta okien.

Wszystkie współczynniki potrzebne do obliczeń, wyniki badań wstępnych typu (ITT), które są w bazie SimplaFaktor pochodzą z notyfikowanych laboratoriów – przenikalność cieplna ram okien dla wszystkich kombinacji złożeń z uwzględnieniem różnych pakietów szyb zespolonych, liniowe współczynniki przenikalności cieplnej dla wszystkich dostępnych na rynku ramek dystansowych o ulepszonych właściwościach cieplnych.

Wyniki w bazie pochodzą z notyfikowanych laboratoriów

Wszystkie współczynniki potrzebne do obliczeń, wyniki badań wstępnych typu (ITT), które są w bazie SimplaFaktor pochodzą z notyfikowanych laboratoriów – przenikalność cieplna ram okien dla wszystkich kombinacji złożeń z uwzględnieniem różnych pakietów szyb zespolonych, liniowe współczynniki przenikalności cieplnej dla wszystkich dostępnych na rynku ramek dystansowych o ulepszonych właściwościach cieplnych.

Każdy wynik obliczeń można zapisać w postaci:

raport prosty, raport pełny oraz raport pełny do autoryzacji,  który jest przekazywany drogą elektroniczną do kierownictwa notyfikowanego laboratorium w celu jego autoryzacji i podpisu elektronicznego.

SimplaFaktor usprawnia prowadzenie inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji.

Elektroniczny formularz umożliwia kontrolę poszczególnych działów technologicznych na produkcji. Kontrolę można prowadzić indywidualnie dla poszczególnych działów lub łącznie dla wszystkich.

  • Wyniki z zapisów można później edytować i szczegółowo uzupełniać włącznie z uwagami.
  • Zapisy dostępne w formie elektronicznej lub w postaci wygenerowanych raportów w pliku pdf.

Zapis, edycja, wydruk

Każdy wygenerowany przez użytkownika dokument można w dowolnej chwili edytować i zmieniać w nim parametry.

Po zapisaniu dokumenty dostępne są w plikach .pdf, które z łatwością można wydrukować.

Jedno konto, trzech użytkowników

Trzech użytkowników z jednej firmy może mieć dostęp do wszystkich funkcji lub tylko wybranych.

Dzięki temu niezależnie mogą realizować swoje zadania w firmie.

SimplaFaktor to zaawansowane narzędzie w rękach producenta okien.

Łatwa obsługa programu i przyjazny interfejs czynią go przyjaznym dla użytkownika.

Nasi inżynierowie i specjaliści IT, nieustannie pracują nad nowymi funkcjonalnościami SIMPLAFKTOR.

Nasza baza współczynników przenikalności cieplnej systemów okiennych, szyb zespolonych, ramek dystansowych, nawiewników stale wzrasta. Współpracujemy z czołowymi dostawcami komponentów do produkcji okien.

SIMPLAFAKTOR reaguje na potrzeby naszych klientów.

Wszystkie informacje odnośnie działania aplikacji oraz dodatkowych potrzeb codziennie analizujemy.