Kalkulator przenikalności cieplnej – UW

3 proste kroki

Kalkulator Uw dostępny w SimplaFaktor, w trzech prostych krokach pozwoli na dokładne obliczenie współczynnika Uw, dla wybranego typu okna.

Raporty

Raporty

Po wykonaniu szczegółowych obliczeń wyniki zapisywane są bazie. Plik z obliczeń można pobrać jako pdf w wersjach: raport uproszczony, raport pełny oraz raport do autoryzacji.

Zaawansowany kalkulator UW

Zaawansowany kalkulator do obliczania UW – współczynnika przenikalności cieplnej – zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1.

Dla wszystkich kombinacji złożeń

Baza kalkulatora SimplaFaktor zawiera odpowiednie współczynniki Uf dla wszystkich kombinacji złożeń, które pozwolą wykonać obliczenia dla dowolnej prostokątnej konstrukcji okna.

Autoryzacja przez MLTB

Raport do autoryzacji wysyłany do Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej do sprawdzenia przez kierownika laboratorium. Po podpisaniu jest odsyłany do użytkownika.

Obszerna baza współczynników

Obszerna baza współczynników przenikalności cieplnej dla różnych systemów okiennych, różnych typów szyb zespolonych oraz ramek dystansowych.


Kalkulator przenikalności cieplnej – UW

Dlaczego warto wybrać naszą aplikację?

19 typów okien

W konfiguratorze obliczeniowym aktualnie jest do wyboru 19 różnych typów okien: jednodzielne, wielodzielne, wielorzędowe itp.

Zastosowanie słupków

Kalkulator Uw pozwala na zdefiniowanie okien pod względem zastosowanych słupków (stałe lub ruchome), oraz skrzydeł (stałe lub otwierane).

Izolacyjność akustyczna

Kalkulator automatycznie oblicza również izolacyjność akustyczną okna z uwzględnieniem korekty powierzchni, jeśli do danej konstrukcji szyby jest przypisany wskaźnik izolacyjności akustycznej. Wszystkie obliczenia wykonywane są czasie rzeczywistym.

Dowolność doboru parametrów

Kalkulator SimplaFaktor pozwala na zamianę dowolnych parametrów dla obliczanej konstrukcji.


Zgodność z aktualną normą PN-EN 10077-2

Współczynniki przenikalności cieplnej Uf, kombinacje złożeń:

  • ościeżnica do szklenia stałego,
  • ościeżnica – skrzydło,
  • skrzydło – słupek stały do szklenia stałego,
  • skrzydła ze słupkiem stałym,
  • skrzydła ze słupkiem ruchomym,
  • słupek stały do szklenia stałego.

Obliczenia współczynników Uf wykonane są zgodnie z aktualną normą PN-EN 10077-2 przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej.

Kalkulator SimplaFaktor działa w taki sposób aby podstawiał się odpowiedni współczynnik Uf w zależności od wybranego typu oszklenia ze względu na budowę pakietu.


Korekta ze względu na wybraną grubość oszklenia

Liniowe współczynnik przenikalności cieplnej „psi” na styku oszklenia i ramy okna

Kalkulator SimplaFaktor przy obliczaniu współczynnika Uw uwzględnia korektę ze względu na wybraną grubość oszklenia zgodnie z procedurą zawartą w normie PN-EN 10077-2 załącznik ift Guideline WA-08engl/3 Thermally improved spacer Part 1.

30 różnych ramek dystansowych

Aktualnie w bazie danych SimplaFakor jest dostępnych 30 różnych ramek dystansowych z uwzględnieniem współczynników liniowych dla szyb jedno- i dwukomorowych.