Kalkulator izolacyjności akustycznej – RW

Izolacyjność akustyczna okien

Obliczenia w kalkulatorze izolacyjności akustycznej okien SimplaFaktor wykonywane są na podstawie wyboru odpowiedniej szyby zespolonej oraz podania wymiaru okna.

Domyślnie obliczenia w kalkulatorze RW wykonywane są dla okna o wymiarach referencyjnych 1.23 x 1.48m.

Wyniki dla różnych powierzchni

Bez względu na podany wymiar okna wyniki są podawane dla różnych powierzchni. W ten sposób użytkownik może na bieżąco śledzić wyniki dla różnych powierzchni.

Obliczenia można również wykonać na podstawie wcześniej zapisanej konfiguracji okna w kalkulatorze Uw. 

Korekta przenoszenia bocznego

Kalkulator izolacyjności okien SimplaFaktor umożliwia również wykonanie obliczeń dla okien z uwzględnieniem korekty przenoszenia bocznego (montażu).


Okna z nawiewnikami

Izolacyjność akustyczna okien z nawiewnikami

Kalkulator izolacyjności akustycznej SimplaFaktor wykonuje również obliczenia dla okna z wybranym konkretnym typem nawiewnika.

  • Wystarczy wybrać z bazy odpowiedni nawienik.
  • Podać jak ma być ich ilość w oknie.
  • Gotowe!

Autoryzacja raportów

Raporty

Raport z badania izolacyjności okien można przesłać do Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej do sprawdzenia i autoryzacji przez kierownika laboratorium.

Po wykonaniu szczegółowych obliczeń wyniki badania RW zapisywane są bazie. Plik z obliczeń można pobrać jako pdf w wersjach:

  • raport uproszczony,
  • raport pełny
  • oraz raport do autoryzacji.

Raport autoryzowany odsyłany jest do użytkownika.