Generator DWU

Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych

Tworzy dokumenty zgodnie z rozporządzeniem (CPR) Nr 305/2011 na podstawie wyników bazy badań wstępnych typu (ITT) w systemie kaskadowania, własnych badań, lub własnych indywidualnych właściwości, wpisanych ręcznie.

Sprawdzanie typu okna

Generator sprawdzi czy dla określonego typu okna, dla którego ma być wystawiona deklaracja będą przyporządkowane odpowiednie klasy lub poziomy.

Etykieta z informacjami

Przy generowaniu deklaracji automatycznie dołączana jest również etykieta z informacjami towarzyszącymi oznakowaniu znakiem CE.

Zapisywanie do PDF

Wszystkie wystawione deklaracje są zapisywane na serwerze użytkownika i do pobrania w postaci pliku pdf.