Zobacz filmy- kalkulator izolacyjności akustycznej okien i kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okien.

SimplaFaktor to profesjonalne narzędzie dla producentów okien. Dostęp do własnych danych i zapisów w każdym miejscu online: raporty z obliczeń, zapisy z kontroli ZKP, Deklaracje Właściwości Użytkowych. Obliczenia zgodnie z normą PN-EN 14351-1 Załącznik B

Kalkulator izolacyjności akustycznej okien.

SimplaFaktor to profesjonalne narzędzie dla producentów okien. Dostęp do własnych danych i zapisów w każdym miejscu online: raporty z obliczeń, zapisy z kontroli ZKP, Deklaracje Właściwości Użytkowych. Zaawansowany kalkulator do obliczania współczynnika przenikalności cieplnej okien i drzwi zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1.

Kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okien.

Autor: SimplaFaktor
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta. Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość.