Jak w 3 prostych krokach wykonać obliczenia współczynnika przenikalności cieplnej okna ?

SimplaFaktor to zaawansowany, a jednocześnie prosty i przyjazny dla użytkownika kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okna współczynnika Uw.

Kalkulator działa jak prosty konfigurator, który w łatwy sposób przeprowadzi użytkownika do wyniku obliczeń.

3 proste kroki!

Krok 1 – wybór konstrukcji okna

Należy wpisać własną nazwę oraz wybrać typ konstrukcji, dla której mają być wykonane obliczenia współczynnika Uw.

Krok 2 – wybór danych wejściowych

Użytkownik wybiera przypisany system okienny (w przypadku wielu systemów można je filtrować wg materiału lub nazwy systemu), producenta szyby oraz szybę zespoloną oraz dystansową ramkę międzyszybową. Po wybraniu szyby zespolonej oraz ramki dystansowej rozwinie się lista wszystkich złożeń dla wybranego systemu okiennego. Lista pokazuje domyślne złożenia. Jeśli zostały wprowadzone do bazy dodatkowe złożenia mniej popularne można je wybrać z listy.

Krok 3 – wymiary i funkcjonalność okna

W ostatnim kroku należy podać wymiary okna. Domyślnie kalkulator zawsze wykonuje obliczenia dla tzw. wymiaru referencyjnego 1.23 x 1.48m. W dalszej części zaznaczamy, które skrzydła mają być otwierane lub stałe (fix) oraz dla przypadku okna wielodzielnego definiujemy słupek stały lub ruchomy.

Gotowe!

Raport z obliczeń

Obliczenia można zapisać, a następnie wygenerować raport z obliczeń:

  • raport prosty, zawiera podstawowe informacje z obliczeń,
  • raport pełny, zawiera informacje, które wymaga norma PN-EN ISO 10077-1,
  • raport pełny do autoryzacji, raport przesyłany jest automatycznie do naszego laboratorium. Kierownik laboratorium sprawdza zawartość raportu, podpisuje tym samym potwierdzając zgodność wykonanych obliczeń i jednocześnie go autoryzuje. 

Kalkulator SimplaFaktor do obliczania współczynnika Uw:

  • szybko wykonuje obliczenia,
  • algorytm kalkulatora spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 10077-1 oraz PN-EN ISO 10077-2,
  • wszystkie dane wejściowe pochodzą z notyfikowanych laboratoriów (obliczenia współczynników Uf są wykonywane przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. lub przez inne laboratoria),
  • wyniki można zapisać i powtórnie edytować,
  • raporty dostępne w pliku pdf,

Kalkulator sprawdzony i autoryzowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.. SimplaFaktor to gwarancja rzetelnych i wiarygodnych wyników obliczeń.

3 proste kroki wykonać obliczenia współczynnika przenikalności cieplnej okna.
Autor: SimplaFaktor
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta. Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość.