Generator i konfiguracje do zestawień – jak to działa ?

Generator zestawień i Konfiguracje do zestawień to narzędzie łączące w sobie funkcje kalkulatora do obliczania izolacyjności akustycznej oraz kalkulatora do obliczania przenikalności cieplnej okien. Konfigurator do zestawień w czterech prostych krokach przeprowadzi nas przez wybór odpowiednich opcji, a końcowy wynik naszej pracy zostanie zapisany w bazie Generator zestawień. Za pomocą Generatora zestawień użytkownik w prosty i szybki sposób może przygotować wiele konfiguracji okien i zapisać to później jako jeden dokument z wieloma pozycjami. Czytelna i przejrzysta forma dokumentu zawiera podstawowe informacje o wyrobie (typ, wymiar, system, szyba, ramka dystansowa, nawiewnik) oraz co bardzo ważne prawidłowo wyliczone współczynniki przenikalności cieplnej i wskaźniki izolacyjności akustycznej okien wraz z wybranymi nawiewnikami. Zapisany plik pdf z zestawieniem można wysłać klientowi będąc na budowie lub z innego dowolnego miejsca z dostępem do sieci internet. 

Aby przygotować konfiguracje do zestawień należy: 

Krok pierwszy

 • wpisać nazwę, np. Jan Kowalski
 • wybrać odpowiednią konstrukcję.

Krok drugi

 • wybrać system okienny,
 • wybrać producenta szyby,
 • wybrać odpowiedni pakiet szyby zespolonej,
 • wybrać międzyszybową ramkę dystansową,
 • ewentualnie zmienić ze standardowego na inny katalogowy typ złożenia jeśli jest dostępny, np. wyższa ościeżnica, szerszy słupek stały itp.

Krok trzeci

 • wpisać wymiary okna,
 • zaznaczyć, które skrzydła są otwierane, rodzaj słupka (stały czy ruchomy) – w tym miejscu można również dodać szprosy zewnętrzne, wewnętrze, tak aby uwzględnić je zgodnie z normą wyrobu w obliczeniach współczynnika Uw.

Krok czwarty

 • można uwzględnić korektę warunków montażu i przenoszenia bocznego,
 • można wybrać producenta nawiewnika, typ nawiewnika, pozycję otwarty czy zamknięty oraz wpisać ilość nawiewników w oknie.

W kroku czwartym zapisujemy gotową konfigurację.

Cały czas podczas konfiguracji wyniki liczone są „w locie”, więc mamy kontrole nad wymaganymi współczynnikami i w każdej chwili możemy zmienić dany komponent aby uzyskać lepsze lub gorsze parametry okna.

Po wykonaniu wszystkich kroków przygotowujemy kolejną konfigurację w ten sam sposób. Przygotowane konfiguracje będą widoczne w bazie Generator zestawień. 

Generator zestawień działa w oparciu o wybranie wcześniej zapisanych konfiguracji. Dla ułatwienia plik można dowolnie nazwać aby ułatwić czytelność zapisanego dokumentu. 

Korzyści

Generator jest bardzo intuicyjny i szybki w swoim działaniu. Wygenerowanie konfiguracji dla średnio doświadczonego użytkownika zajmuje około 20 sekund. Ponieważ jest to platforma działająca online dostęp do niej jest możliwy za pomocą komputera, tabletu lub smartfonu. 

Oznacza to, że w każdej niemal sytuacji można wykonać niezbędne zestawienia dla klienta lub inwestora.

Generator i Konfiguracje do zestawień to najchętniej wykorzystywane narzędzie na platformie SimplaFaktor przez producentów okien jak i dystrybutorów w dziale inwestycji oraz ofertowania.

Autor: SimplaFaktor
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta. Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość.