Kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okien – jak to działa?

Do tej pory aby producent mógł wykonać obliczenia przenikalności cieplnej okna musiał zlecić wykonanie takich obliczeń do laboratorium notyfikowanego.

Do obliczania współczynnika Uw potrzebne są dane wejściowe tak jak: współczynniki Uf przenikalności ciepłej ramy dla złożeń występujących w oknie, liniowe współczynniki Ψ przenikalności cieplnej dla międzyszybowych ramek dystansowych, współczynniki Ug przenikalności cieplnej szyb zespolonych. 

Największym problemem w wyliczeniach współczynnika Uw jest zbyta mała ilość danych wejściowych lub ich nieprawidłowe zastosowanie. 

Bardzo częstym i powszechnym błędem jest zastosowanie tylko i wyłącznie współczynnika Uf wyliczonego dla złożenia ościeżnica-skrzydło i zastosowanie go jako jednej uniwersalnej wartości np. w oknie wieloskrzydłowym dla innych pozostałych złożeń. Inną powszechną nieprawidłowością jest wykorzystanie współczynnika Uf wyliczonego np. dla przekroju z szybą 48mm i użycie go obliczeń współczynnika Uw dla okna z szybą 24mm. Wykorzystanie liniowego współczynnika Ψ dla ramki międzyszybowej o ulepszonych właściwościach cieplnych z szybą np. bezpieczną, lub o różnych grubościach tafli szkła i nie zastosowanie odpowiedniej korekty zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2. Czy też obliczenie współczynnika Uw dla okna jednoskrzydłowego i deklarowanie tej wartości na pozostałe inne typy okien, np. na okna dwuskrzydłowe itp..

Deklarowanie niepoprawnie wyliczonych współczynników Uw to wprowadzanie klienta w błąd, które surowo jest karane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Aby prawidłowo i świadomie wykonywać poprawne obliczenia współczynnika Uw zachęcamy do korzystania z platformy SimplFaktor.pl. Kalkulator do obliczania współczynnika Uw został opracowany  i zwalidowany przez pracowników Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej. Algorytmy wykorzystywane w obliczeniach działają zgodnie z odpowiednimi normami i uwzględniają wszystkie jej aspekty i korekty, które powinny być zastosowane w odpowiednich sytuacjach. 

Źródła danych wejściowych wykorzystane w SimplFaktor do obliczania współczynników Uw:

  1. współczynniki Ug, dane źródłowe od producentów szyb zespolonych,
  2. współczynniki Ψ, dane źródłowe norma PN-EN ISO 10077-1 i PN-EN ISO 10077-2 oraz baza Bundesverband Flachglas,
  3. współczynniki Uf, dane źródłowe od producenta okien lub systemodawcy pod warunkiem, że zostały obliczone w laboratoriach notyfikowanych i będą przydatne do obliczania współczynnika Uw dla różnych typów okien z różnymi grubościami i budowami szyb zespolonych.
Autor: SimplaFaktor
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta. Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość.